Contact      Our Team

1011 7th ST. NE, Washington, DC, 20002     

202-630-6661

info@grantedfoundation.org 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

© 2020 by GrantEd Foundation.     EIN 81-3692619

WebLogo72919.png